Nextcloud – cloud drive ส่วนตัวของคนมี hosting ส่วนตัว

วัตถุประสงค์ในการทำ cloud drive ส่วนตัวในครั้งนี้ เนื่องจากเครื่องคอมส่วนตัวเยอะมาก บ้างก็ทำงานที่เครื่องนี้ แต่ก็ลืมส่งไว้ที่เครื่องโน้น พอเปิดมาไม่เจอ file ก็เซ็งเลย ครั้นจะใช้ git…