My FM ANT

ทำเสา FM นอกอาคาร ด้วยด้ามไม้ถูพื้นเก่าๆ

ช่วงนี้เป็นช่วง WFH ยาวๆ เลยได้หยิบเอา AV Receiver ขึ้นมาฝั่งช่วงทำงาน การได้ฟังวิทยุช่วงทำงานแบบ WFH นี้ช่วยได้เยอะเลยกับการอยู่คนเดียว จะได้ความรู้สึกไม่เหมือนนั่งทำงานคนเดียว แต่แล้วก็พบความจริง…